Στο χώρο αυτό θα αναρτηθούν οι περιλήψεις των εργασιών που έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή για παρουσίαση στο συνέδριο. Οι σύνεδροι θα μπορούν να καταχωρήσουν παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις προς τους συγγραφείς, βοηθώντας τους να προετοιμάσουν καλύτερα τις ομιλίες τους, ώστε να ικανοποιηθούν καλύτερα οι ανάγκες του ακροατηρίου τους.

Το ιστολόγιο θα αποτελέσει το χώρο από τον οποίο θα «ξεκινήσει» το συνέδριο, οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις του, πριν συναντηθούμε όλοι στη Φλώρινα.

9/4/12

Διδακτική Προσέγγιση Του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού Με Το Scratch

Γ. Μαυροχαλυβίδης1 , Γ. Μακρής2, Ν. Χ. Μπέκος3
1 1ο ΓΕΛ Μαδύτου
2 3ο ΓΕΛ Κατερίνης 
35ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο για την εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Χρησιμοποιείται το περιβάλλον Scratch, μέσω του οποίου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες αντικείμενο, ιδιότητα και μέθοδος. Το απλό γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού που παρέχει το Scratch δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν ευκολότερα τις αφηρημένες έννοιες που έχει ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Στόχος του σεναρίου είναι η κατασκευή ενός παιχνιδιού που αποτελείται από αντικείμενα, τα οποία έχουν τις δικές τους ιδιότητες και προγραμματίζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Λέξεις κλειδιά: αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, διδακτικό σενάριο, Scratch.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου