Στο χώρο αυτό θα αναρτηθούν οι περιλήψεις των εργασιών που έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή για παρουσίαση στο συνέδριο. Οι σύνεδροι θα μπορούν να καταχωρήσουν παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις προς τους συγγραφείς, βοηθώντας τους να προετοιμάσουν καλύτερα τις ομιλίες τους, ώστε να ικανοποιηθούν καλύτερα οι ανάγκες του ακροατηρίου τους.

Το ιστολόγιο θα αποτελέσει το χώρο από τον οποίο θα «ξεκινήσει» το συνέδριο, οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις του, πριν συναντηθούμε όλοι στη Φλώρινα.

9/4/12

Έρευνα για την συμβολή του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ’ Λυκείου στην παρακολούθηση μαθημάτων προγραμματισμού στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Β. Χρυσοχοΐδης

Περίληψη
Στην διαφαινόμενη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την υποβάθμιση του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος < Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό Περιβάλλον >  στη Γ’ Λυκείου, μια έρευνα σχετικά με την χρησιμότητα του μαθήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, από φοιτητές που παρακολούθησαν και εξετάσθηκαν στο μάθημα αυτό, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην τελική απόφαση, αν πρέπει ή όχι να υπάρχει τέτοιο μάθημα στο νέο Λύκειο. Η έρευνα αρχικά αφορά ως μελέτη περίπτωσης την εξαγωγή αποτελεσμάτων από ερωτηματολόγιο, που απαντήθηκε από φοιτητές της σχολής Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 100 φοιτητές της σχολής με μέθοδο διαβαθμισμένης κλίμακας τύπου Likert.
Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη Εφαρμογών, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Εισαγωγή σε Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου